16/08/08

ANEKDOT 1

Pada suatu hari minggu saya mendengar satu khutbah yang amat menarik daripada seorang pendeta yang masyhur kepetahannya berkhutbah. Sesudah khutbah itu saya diperkenalkan kepada pendeta itu. Akan tetapi saya katakan kepadanya terus terang.
"Apa yang tuan cakapkan itu tadi tidak ada satupun yang mukhtara. Di rumah saya ada kitab yang didalamnya dapat dibaca semua perkataan yang dikhutbahkan itu."

Agak naik radang pendeta itu. Diterangkannya dengan bersungguh-sungguh bahawa khutbahnya itu adalah buah fikirannya sendiri yang baru ditulis.

Saya menjawab,"Baiklah, saya akan kirimkan saja kitab itu kepada tuan esok. Tuan saksikanlah sendiri."
Keesokannya saya kirimkan - sebuah KAMUS!

-Mark Twain (penulis berbangsa Amerika)

bertitik tolak daripada ini, ruang ini lahir bukan ciptaan saya tapi hanya sebagai penyusun kata-kata serta kalimat.

Tiada ulasan: